Startside Prøv at være med 78'er Klubbens musik 78'er Ønskekoncert Andet Send pladeønske

78'er Ønskekoncert


Billede fra 78'er Ønskekoncert på Revymuseet - med Jytte AbildstrømØnskekoncert tilbud

78'er Klubben vil også på andre måder gerne dele glæden ved den gamle musik med de, der kan få en dejlig oplevelse ved et genhør af barndommens og ungdommens musik.

Derfor tilbyder 78'er Klubben at komme til foreninger, institutioner, pensionistkluibber, selskaber osv. for at afvikle en 78'er ønskekoncert. Det har 78'er Klubben allerede gjort flere gange for forsamlinger fra 15 - til ca. 70 personer.
Klik her, for at se tilbud om afholdelse af en 78'er Ønskekoncert.

Hvordan fungerer det?
78'er Klubben (v/ Leif Druedahl) kommer med en samling af ca. 7.000 forskellige 78'er numre samt med lydudstyr til afspilning og andet til afviling af ønskekoncerten.

Alle deltagere i en ønskekoncert kan på en enkel måde give tilkende, hvilket musiknummer, de ønsker at høre. F.eks. gennem ønske om at høre et bestemt orkester, solist, komponist, tekstforfatter - eller måske en helt specifik titel.
Findes det ønskede i den medbragte samling - og det gør det oftest - afspilles det. Typisk mens tilhørerne hygger sig med kaffe, kage - eller måske en drink.

Som hjælpende inspiration til ønsker udleveres en omfattende liste af solister og orkestre, som er med i 78'er Klubbens medbragte samling.

Mellem hver nummer fortælles kort om 78'ere (hvis de ønskes),  og ofte er der også inkluderet en lodtrækning om en eller flere CD'ere med nogle af de mest populære 78'er numre.

En 78'er ønske koncert kan have en varighed af ønsket længde - typisk enten en time eller 2 timer med en indlagt lille pause.

Efter en ønskekoncert laver 78'er Klubben en CD med de numre, der har været ønsket og afspilles, og interesserede kan anskaffe sig et eksemplar af en sådan CD, mod dækning af omkostningen til CD-produktionen (typisk 60,- kr. pr. stk. + forsendelse)

Er du interesseret i at 78'er Klubben kommer med en ønskekoncert til din forening, selskab, klub, er institution eller lignende, så kontakt leif@druedahl.dk herom.

Omkostningen vil være dækning af transportomkostninger samt et beskedent bidrag til dækning andre omkostninger ved arrangementet og 78'er Klubbens drift.

- Et billigt, utraditionelt og livsbekræftende indslag, når anderledes underholdning ønskes -


Så er der stillet på til en 78'er Ønskekoncert